RECICLATGE

Els residus originats pels moviments de terres, excavacions i enderrocs, són seleccionats, gestionats , transportats i dipositats en centres autoritzats o bé són reciclats i reutilitzats en altres obres.

Archs Excavacions - Reciclatge

Entre els nostres serveis de construcció, a OBRES I SERVEIS ARCHS, S.L. oferim la urbanització de carrers i vials per Administracions Públiques, millores en ferms, manteniment de paviments, obres de canalització i reparació de serveis elèctrics, gas, aigua, telèfon i clavegueram, i espais públics.

Tenim amplia experiència en excavacions, disposem de tot tipus de maquinària per realitzar qualsevol tipus de treball.

També realitzem equipaments esportius com ara, pistes de pàdel, pistes petanca, circuits bmx, pistes skate, piscines, vestidors, etc. a partir de la confecció de projectes amb el nostre equip tècnic.

Reciclatge de residus Industrials i Obres

al Baix Llobregat

© Copyright 2021 Archs Excavacions. Disseny Web Servinfo Sistemas.