OBRES I SERVEIS ARCHS, SL. constituïda l’any 2001, és la continuació de Excavacions Josep Archs Roig, fundada l’any 1978.

Som una empresa familiar d’àmbit comarcal, dedicada als moviments de terres, excavacions, construcció, enderrocs, obres i manteniments industrials, asfaltats, pavimentacions, construcció murs de pedra, manteniment, rehabilitacions i reformes en general.

L’empresa està inscrita en el registre REA i figura inscrita com “Empresa de serveis” i “Empresa contractista d’Obres” en el Registre Oficial d’Empreses classificades.