Execució de murs de contenció de pedra calcària i pedra artificial, i enjardinament de terrenys, en parcel·les públiques i privades.